Vi søker to stipendiater i tradisjonelt håndverk

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet lyser Håndverksinstituttet ut to treårige stipendiatstillinger i tradisjonelt håndverk. Stipendiatordningen er en unik mulighet for håndverkere til å gjøre et dypdykk i sitt fag.

Gjennom et treårig prosjekt får stipendiatene mulighet til å fordype seg i eget håndverk, tilegne seg ny kunnskap, forbedre egne ferdigheter og utvide sitt nettverk,

I Håndverksinstituttets arbeid med å ta vare på håndverkskunnskap, er det viktig å bygge kunnskap på et høyere utøvende nivå. Stipendiatordningen er derfor ment for håndverkere som holder et høyt faglig nivå, har kompetanse tilsvarende fag/svennebrev og har lengre erfaring innenfor sitt håndverk.

Søknadsfrist er 1. mars.

Stillingsannonse