logo
Norsk håndverksinstitutt / Om oss / Aktuelt / Ungt tradisjonshåndverk – på topp 10 i Europa

Ungt tradisjonshåndverk – på topp 10 i Europa

EU ser mot Norge når de skal utforme en felleseuropeisk håndverkspolitikk. Prosjektet vårt Ungt tradisjonshåndverk er plukket ut som en av Europas ti beste praksiser for å ta vare på og tilrettelegge for håndverk. – Vi er utrolig stolte over denne utmerkelsen, sier Eivind Falk, leder for Norsk håndverksinstitutt.  

Belgia har i år presidentskapet i Rådet for den Europeiske Union, European Council, og bruker presidentskapet til å initiere en felles europeisk håndverkspolitikk, den første innenfor EU. Arbeidet med dette ble presentert for Rådet den 12. juni, og her ble Ungt tradisjonshåndverk trukket frem som et eksempel til etterfølgelse for resten av Europa. 

En sentral del av politikkutformingen er basert på en større undersøkelse i hele Europa, gjennomført av det belgiske forskningsinstituttet CityD-WES. Forskningsinstituttet har vurdert rundt 90 ulike praksiser over hele Europa, og målet har vært å identifisere de ti beste. Disse ti praksisene skal danne et viktig grunnlag for utformingen av en felles håndverkspolitikk i EU. I Rådsmøtet den 12. juni ble Ungt tradisjonshåndverk presentert som en av de ti beste praksisene i Europa.

– At prosjektet skal være med å danne grunnlag for utforming av en politikk for håndverk i Europa er en betydelig anerkjennelse av det arbeidet vi gjør. Ungt tradisjonshåndverk har vist seg å gi svært gode resultater både for de unge håndverkerne og for museene som deltar i ordningen, sier leder i Norsk håndverksinstitutt, Eivind Falk. 

Gjennom Ungt tradisjonshåndverk får unge håndverkere tilbud om seks måneders jobb på et museum. Prosjektet er et «kinderegg» som gir de unge håndverkerne relevant praksis, nettverk og markedsføring, mens vertsmuseene får en ekstra ressurs og anledning til å bruke levende håndverk i formidling og drift. 

Det er midler fra Sparebankstiftelsen DNB som har gjort det mulig for Håndverksinstituttet å satse på Ungt tradisjonshåndverk. Innlandet fylkeskommune og tidligere Viken har også vært viktige støttespillere. Håndverksinstituttet jobber for at Ungt tradisjonshåndverk skal bli en permanent ordning, og håper å få flere fylkeskommuner med på laget.

Her er listen over Europas 10 beste praksiser:
•    Ungt tradisjonshåndverk, Norge 
•    Retuna, Sverige 
•    Ambachtstal Twente, Nederland
•    Skills heroes, Nederland 
•    Mostra dell’Artigianato, Italia 
•    Via Gastrocarapthia, Romania 
•    Malta Crafts Foundation, Malta 
•    Crafts festival and city game, Polen
•    Lesvos Solidarity, Hellas 
•    Wecandoo, Frankrike 
•    Boulouki, Hellas 

 

Liv Olesen UT.jpg

 

Ungt tradisjonshåndverk

Prosjektet Ungt tradisjonshåndverk er en spennende mulighet som både unge håndverkere og museer over hele landet bør se nærmere på. Unge håndverkere kan få tilbud om verdifull praksis, mens museer kan få tilført ekstra arbeidskraft i seks måneder. Målet med prosjektet er å få flere unge til å satse på tradisjonelle håndverksfag.