logo
Norsk håndverksinstitutt / Om oss / Aktuelt / To nye stipendiater

To nye stipendiater

Stipendiatordningen i tradisjonelt håndverk legger til rette for at erfarne håndverkere kan fordype seg i sine fag i en treårsperiode. Hvert år ansetter vi to nye stipendiater, og i år falt valget på en tømrer og en storurmaker. 
 

Åsmund Stormoen.jpg

Tømrer Åsmund Stormoen.

Åsmund Stormoen – tømrer

Åsmund er 33 år og bosatt i Åmot. Han har jobbet som tømrer i 14 år og har en spesiell interesse for gamle bygninger, middelalerlaft, stavkirker og gammelt verktøy. 

Gjennom stipendiatprosjektet sitt skal han bygge en prosessuelt autentisk kopi av takrytteren til Borgund stavkirke. Åsmund skal arbeide sammen med og lære av tidligere stipendiat Hans Marumsrud – som er en av våre fremste eksperter på stavkirker. Åsmund skal studere de norske stavkirkene og fordype seg i måten de har blitt bygget på. Prosjektet åpner for spennende problemstillinger om bruk og forståelse av materialer, verktøy, teknikker og ikke minst om stavkirkene som bygg.

Den ferdige takrytteren vil inngå i den planlagte rekonstruksjonen av hele Borgund stavkirke på Rysstad, forutsatt at finansieringen av dette kommer på plass. Rekonstruksjonen av Borgund stavkirke er et samarbeid mellom Stiftelsen Setesdal stavkyrkje, Fortidsminneforeningen og Norsk håndverksinstitutt. 

 

 

Storurmaker Erik Magnus Mørk Foto Vibeke Clausen.jpg

Storurmaker Erik Magnus Mørk. Foto, Vibeke Clausen

Erik Magnus Mørk – storurmaker

Erik Magnus er 39 år og har verksted på Lier Bygdetun. Han har jobbet som storurmaker siden 2014, med fokus på veggur, gulvur og kirkeur. 

Som stipendiat skal Erik Magnus fordype seg i storurmakeriet, spesielt i vedlikehold, framstilling og utvikling av tårn- og fasadeur i Norge. Han skal blant annet studere det som finnes etter verkstedet til storurmaker Dahl (nå en del av Teknisk museum) og se nærmere på arbeidet til norske urmakere fra 1700- og 1800-tallet.  Han skal også oppsøke nålevende urmakere som fortsatt besitter gammel kunnskap.

Målet med prosjektet er å lære mer om materialvalg, teknikker og prosesser som ble brukt til å lage urene og bygge opp den nødvendige kompetansen til å reparere eller lage nye deler med tradisjonelle metoder. Erik Magnus har fått sterke anbefalinger fra fagfeltet.

Vi gratulerer begge stipendiatene og ønsker dem velkommen til oppstart 1. september 

Om stipendiatordningen

Den treårige stipendiatordningen for håndverkere ved Norsk håndverksinstitutt legger til rette for å videreføre og utvikle forskjellige håndverksfag. Gjennom en praktisk tilnærming skal stipendiatene fordype seg i prosesser, problemstillinger og praksiser som er sentrale i tradisjonelt håndverk.