logo
Norsk håndverksinstitutt / Om oss / Aktuelt / To nye håndverksstipendiater

To nye håndverksstipendiater

Av: Birgit Sildnes, 03.07.2024

Stipendiatordningen ved Norsk håndverksinstitutt skal gi tradisjonshåndverkere mulighet til å drive praktisk fordypning, forskning og formidling innenfor eget håndverk i en treårsperiode. Ordningen er svært populær, og det er alltid mange søkere til stillingene. I år var det en bunadtilvirker og en treskjærer som slapp gjennom nåløyet. De to nye håndverksstipendiatene starter 1. september.

Magnhild Peggy.jpg

Bunadstilvirker Magnhild Peggy Jones Gilje.

 

Magnhild Peggy Jones Gilje, bunadtilvirker
 
Magnhild Gilje (37) er bosatt i Gjøvdal i Agder. Hun er utdannet bunadtilvirker og har fordypet seg i en av småteknikkene i bunadtilvirkerfaget – båndveving. Gilje har drevet med båndveving på grindvev i ni år, holdt kurs, jobbet med registreringsarbeid og vært medforfatter i en bok om båndveving. Dette er et tidkrevende og spesialisert arbeid som stadig færre behersker, og det er vanskelig å få tak i håndvevde bånd. Gilje har som overordnet mål å sørge for at båndveving holdes i hevd i Norge. Gilje vil i stipendiatperioden registrere redskap og bånd, oppsøke tradisjonsbærere og sikre kunnskapen om hvordan båndene veves. Hun avgrenser stipendiatoppgaven til sitt geografiske nærområde, men har som mål å bruke kunnskapen sin til å fremme disse teknikkene på landsbasis. 

 

Foto Jon Anders Fløistad.jpg

Treskjærer Jon Anders Fløistad.

Jon Anders Fløistad, treskjærer 

Jon Anders Fløistad (29) har vært tilknyttet Treskjæreverkstedet på Fornebu siden 2015, og der tok han svennebrev i 2017. Ved siden av jobben på Treskjæreverkstedet har han tatt en mastergrad i industridesign ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Fløistad har blant annet jobbet med å kopiere Urnes-portalen. Nå skal han være med på å kopiere takrytteren på Borgund stavkirke. Det er en del av et større prosjekt som ble påbegynt i 2023, med støtte fra Riksantikvaren. Tradisjonstømrer Hans Marumsrud  og stipendiat Åsmund Stormoen er allerede i gang med å lage bygningsdeler til takrytteren i Tinn i Telemark. Fløistad skal jobbe med utskjæringer på takrytteren, og arbeide med stavkirke som tema i stipendiatperioden.
 

Om stipendiatordningen

Den treårige stipendiatordningen for håndverkere ved Norsk håndverksinstitutt legger til rette for å videreføre og utvikle forskjellige håndverksfag. Gjennom en praktisk tilnærming skal stipendiatene fordype seg i prosesser, problemstillinger og praksiser som er sentrale i tradisjonelt håndverk.