Tidligere stipendiat skaper ringvirkninger

Tidligere håndverksstipendiater er på farten for å undervise i faget sitt. Opplegget er i regi  av Håndverksinstituttet og et tilbud til videregåendeskoler med opplæring i fag stipendiatene representerer. Tilbudet har vart siden 2008.

Som en videreføring og oppfølging av stipendiatperioden har tidligere stipendiat og filigranssølvsmedmester Gry Grindbakken besøkt Pluss-skolen i Fredrikstad.

Målet var å lære bort basiskunnskap i det å lage og behandle sølvtråd. Resultatet ble rosesøljer basert på egen design. Elevene måtte lage formene selv, slik at søljene ble individuelle.

Undervisningen foregikk i 5 hele skoledager.

Elevarbeider.

 

En aktiv hverdag

I høst ble Gry godkjent som lærebedrift, hun flyttet til nye store lokaler på Stathelle og åpnet Galleri Grindbakken.

I lokalene finner du galleri og åpent verksted. Det er også mulig for sølv- og gullsmedkollegaer å leie seg inn i verkstedfellesskapet for en periode.

Gry er opptatt av å dele kunnskap og å skape nettverk rundt faget sitt.

Filigranssølvsmed står på listen over små og verneverdige fag. I 2018 var det 4 lærlinger på landsbasis.

Høsten 2019 ble Sunna Inga Gaup Åmodt ansatt som lærling hos Gry Grindbakken.

 

Lærling Sunna Inga Gaup Åmodt i arbeid.

 

GRY M. GRINDBAKKEN - FILIGRANSSØLVSMED

Stipendiat i filigran, 2015-2018