logo
Norsk håndverksinstitutt / Om oss / Aktuelt / Stor spenning i Oddasmio

Stor spenning i Oddasmio

Denne helga braker det bokstavelig talt løs med NM i smiing i Odda. Dessverre henger det en mørk skygge over norgesmesterskapet. Vestland fylkeskommune har foreslått å legge ned smedutdanningen i Odda, den eneste offentlige landslinjen i Norge.

Forhåpentligvis stikker fylkespolitikerne innom Odda i helga og får med seg dette spenstige arrangementet. Det er et fascinerende skue – og ikke minst lydbilde – når Norges smeder samler seg og hamrer i vei på glødende metall. Deltakerne står fritt til å smi hva de vil ut fra temaet «balanse». 

 

Produkter 1.jpg


Lite kjent
Det er Norsk smedforening som inviterer til NM i smiing, og konkurransen holdes i Oddasmio, som er verkstedet til Odda vidaregåande skule. Oddasmio er stor og velutstyrt, og både på skolens område og ellers i Odda har hovedlærer i smedfaget, Michal Wunderlich, satt spor etter seg med flotte skulpturer han smir på fritida. 
Ved Odda vgs. er det mulig å ta både VG2 og VG 3. Men tilbudet er for dårlig markedsført, og antall elever på VG2 har jevnt over vært lavt. VG3 har derimot vært nokså etterspurt, også blant elever som har gått på privatskolen Hjerleid, fordi det i perioder er nesten umulig å finne læreplass ute i bedrift. I Oddasmio får VG3-elevene tatt svennebrev under ledelse av Wunderlich, som har solid og allsidig erfaring fra en større smedbedrift i Tsjekkia

 

Smia.jpg


Nye muligheter
Ifølge Wunderlich er smedelevene interessert i ulike retninger innen faget. Noen vil arbeide helt tradisjonelt, andre i nyskapende retning med design og moderne materialer og teknikker. Andre igjen satser på reparasjoner og restaureringsoppgaver. Elevene lærer i bolker og veksler mellom oppdrag i elevbedrift, teoretisk og praktisk undervisning.
Wunderlich er opptatt av at elevene skal få utvidet kunnskap om nye materialer, maskiner og metoder. Det er ikke behov for et ubegrenset antall smeder til restaureringsmarkedet, og Wunderlich ønsker at elevene også skal få et tilbud i mer kunstnerisk og designbasert smiing.

 

Michael Wonderlich.jpg

Michal Wunderlich er hovedlærer i smedfaget ved Odda vidaregåande skule.


Vedtak i oktober
Forslaget om nedleggelse av smedlinjen hadde høringsfrist 20. mai. Norsk håndverksinstitutt har gitt høringsuttalelse til støtte for landslinjen, og instituttet har nylig besøkt skolen. Forslaget om nedleggelse ble også satt på dagsordenen under konferansen Løfte håndverket på Maihaugen 7. mai, der Michal Wunderlich og Ola Svensson, leder i Norsk smedforening, deltok.

Forslag til ny skolestruktur i Vestland skal behandles i ulike politiske organer i august og september. Endelig vedtak skal gjøres av fylkespolitikerne 1. og 2. oktober.
 

 

 

Odda smio.jpg