logo
Norsk håndverksinstitutt / Om oss / Aktuelt / Stipendiatsamling i Hardanger

Stipendiatsamling i Hardanger

Av: Leonardo Michelin-Salomon, 28.04.2023

I år la vi vårens stipendiatsamling til Øystese ved Hardangerfjorden. Det ble et tettpakket program med godt vær og mange gode samtaler underveis

Først på programmet var en runde med presentasjoner. Alle stipendiatene fikk mulighet til å snakke om prosjektene sine og fortelle hvor langt de er kommet, hvilke konkrete problemstillinger de arbeider med for tiden og hvilke ting de synes har vært mest utfordrende eller givende. Presentasjonsrunden ble også en mulighet for å stille spørsmål, komme med innspill og lære av hverandre.

Størsteparten av ettermiddagen ble brukt til å rive furuspon og lage tau av lindebast, ledet av vår kurvmakerstipendiat Hege Iren Aasdal. Det praktiske arbeidet ble utgangspunktet for utveksling og diskusjoner om forskningsarbeidet som stipendiatene gjør, med særlig fokus på dokumentasjon og kildekritikk, men også i forhold til håndverksutøvelse og formidlingen.

Etter middagen hadde vi en kort gjennomgang av formalitetene rundt stipendiatordningen og stipendiatarbeidet.

Andre dag på samlingen tilbrakte vi på Hardanger Fartøyvernsenter på Norheimsund. Senteret arbeider innen et stort felt med mange ulike fokusområder. Problemstillingene varierer for de ulike håndverksfagene, men de er alle relevante for arbeidet som stipendiatene gjør, uavhengig av fag. Fokuset for besøket var todelt. På den ene siden ville vi lære mer om måten de ulike avdelingene på senteret forholder seg til gjenstander og muntlige kilder, hvordan de går fram for å dokumentere dem og hvordan de arbeider med å gjenskape, bevare og formidle tradisjonskunnskap. På den annen side ville vi gjøre noe praktisk og lære mer om tau. Vi fikk lov til å se på forskjellige materialer som har vært brukt til å lage tau, hvilke ulike kvaliteter de har og hvordan de blir behandlet. Deretter fikk stipendiatene lov til å bruke reperbana og lage tau av jute, ledet av repslager Sarah Sjøgreen.

 

Sarah Sjøgreen viser tjæringsmaskinen.jpg

Sarah Sjøgreen viser tjæringsmaskinen

 

På kveldstid oppsummerte vi samlingen i plenum. Dagen etter var det tid til å vende hjem og fortsette stipendiatarbeidet.
 

Om stipendiatordningen

Den treårige stipendiatordningen for håndverkere ved Norsk håndverksinstitutt legger til rette for å videreføre og utvikle forskjellige håndverksfag. Gjennom en praktisk tilnærming skal stipendiatene fordype seg i prosesser, problemstillinger og praksiser som er sentrale i tradisjonelt håndverk.