Smed- og håndverksdager på Næs jernverksmuseum

30. juni og 1. juli  arrangeres Smed- og håndverksdagene 2018 på Næs Jernverksmuseum.

Håndverksinstituttet deltar med filigranssølvsmedstipendiat Gry Grindbakken, som demonstrerer sitt arbeid.

På programmet finner du diverse kurs, foredrag og utstillere.

PROGRAM og INFORMASJON

 

Bilder fra Næs Jernverk.

GRY M. GRINDBAKKEN - FILIGRANSSØLVSMED

Stipendiat i filigran, 2015-2018