Smed for en dag

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing for at elever skal få møte profesjonell kunst og kultur innen kulturarv, litteratur, musikk, film, visuell kunst og scenekunst. 

Aust-Agder fylkeskommune har for skoleåret 2017/18 smiing som ett av tilbudene for ungdomsskoleelever. Terje Granås driver egen smie og har vært stipendiat i smiing hos Norsk håndverksinstitutt. Han er også utdannet formingslærer. Med støtte fra Norsk håndverksinstitutt har han i høst vært på turne med klassesett av feltesser, ambolter og smiverktøy.  
I den generelle delen av læreplanen omtales «praktisk ferdighet og innsikt – trene både hånd og ånd». I dette tilfellet smir elevene ildraker og får gjennom dette prøvd seg i tradisjonelt skapende arbeid. 

Smed for en dag. Foto: Terje Granås