logo
Norsk håndverksinstitutt / Om oss / Aktuelt / Seminar om middelalderlaft og -loft

Seminar om middelalderlaft og -loft

Den 21. og 22. mars inviterer Maihaugen, Norsk håndverksinstitutt og Bygningsvern - museumsnettverk for tradisjonshåndverk til seminar om middelalderloft på Maihaugen, Lillehammer.

Denne vinteren er Maihaugen i gang med å sette i stand middelalderloftet fra Dagsgard i Skjåk. Her møter vi problemstillinger som er aktuelle for mange museer. Hvordan reparerer vi skader, med så liten utskifting av originalmaterialer som mulig? Hvordan oppnå tilstrekkelig stabilitet i en svekket laftekonstruksjon? Hva kan verktøyspor fortelle oss om tapte håndverksteknikker? 
Dette er sentrale spørsmål når Maihaugen og Norsk håndverksinstitutt inviterer Bygningsvern - museumsnettverk for tradisjonshåndverk  til et seminar om restaurering av middelalderloft.  

Seminaret er gratis for medlemmer i Bygningsvern - museumsnettverk for tradisjonshåndverk.

Vi har 20 deltagerplasser, så her blir det førstemann til mølla!

PROGRAM

Dag 1

kl. 09:00Kaffe og registrering 
kl. 09:30Presentasjon av objektet og kunnskapsdeling om middelalderbygninger ved SLM 
 Erfaringer og inntrykk rundt middelalderbygninger ved Hans Marumsrud 
 Deling av kunnskap fra bachelor oppgave ved Åge Broløkken 
 Erfaringer fra Raulandsloftet på Norsk Folkemuseum ved John Wennberg 
 Erfaringer fra trihøgdloft ved Setesdalsmuseet ved Anders Dalseg 
 Laft i Gudbrandsdalen ved Jon Ola Selsjord 
 Scanning av bygninger ved Vegard Svarstad 
   
kl. 12:15Lunsj 
   
kl. 13:00 - 17:00Befaring av Dagsgardsloftet, oppdeling i grupper og praktisk arbeid 
 Gruppetema: 
 Fyndalslaft og restaureringsproblematikk 
 Verktøyspor, forming og skjøting av middelaldertømmer 
 Stabilitetsproblematikk, utfordring med sletthogde indre flater og skadebilde fra
tidligere restaurering
 
   
kl. 18:00Middag og sosialt samvær i Kirkestuen 

 

Dag 2

kl. 08:00Praktisk arbeid i temagrupper 
  
kl. 11:00Lunsj
  
kl. 11:30Fortsette praktisk arbeid i temagrupper
kl. 13:50Kaffe og biteti
kl. 14:00Oppsummering og drøfting av gruppearbeidet

 

Ta med "middelalderverktøy"

 

Påmelding:

Innen 10. mars 2023 på epost: jorn.ulven@maihaugen.no

Nærmere opplysninger kontakt Jørn Ulven - tlf. 47 28 75 59

 

Dagsgardsloftet sommer.jpg

 

 

 

 

 

Under arbeid.jpg