logo
Norsk håndverksinstitutt / Om oss / Aktuelt / Seminar om arbeidslivsfag på Maihaugen 24. oktober 2018

Seminar om arbeidslivsfag på Maihaugen 24. oktober 2018

Arbeidsmarkedsprognoser tilsier at det er stort behov for faglært arbeidskraft i årene som kommer. Dette står i kontrast til at færre ungdommer velger yrkesfaglig utdanning. Ungdom kan selvsagt ikke presses til å velge yrkesfag, men det kan tas grep på barne- og ungdomsskoletrinnet for å vise muligheter og vekke interesse. Norsk håndverksinstitutt ønsket med seminaret å bidra til å gi arbeidslivsfaget et lite løft i form av ideutveksling og muligheter for nettverksbygging.

Interessen for yrkesfagutdanning i videregående skole henger sammen med hvordan praktiske fag introduseres i grunnskolen. Skal det gis gode opplæringstilbud, bør det finnes verksteder, utstyr, materialer og kvalifiserte lærere.

Arbeidslivsfaget skal bidra til at elever på ungdomsskoletrinnet får kjennskap til fag- og yrkesopplæring gjennom erfaring med arbeidsoppgaver hentet fra forskjellige yrker. Elevene skal arbeide praktisk. Antall elever som velger arbeidslivsfag øker hvert år og nærmer seg nå 20.000 elever. Om elever velger faget ut fra interesse for innholdet eller for å slippe fordypning i språkfag varierer antakelig.

Innledere på seminaret: f.v. Postdoktor ved OsloMet og ungdomsskolelærer, Eva Lutnæs, rektor ved Søndre Land ungdomsskole, Knut Solhaug, lærer i arbeidslivsfag ved Søndre Land ungdomsskole, Arne Olav Walbye, møbelsnekker Milda Sofie Palmgren og rådgiver ved Valle videregående skole, Ola Eid.

Seminaret på Maihaugen omfattet ulike innlegg om arbeidslivsfaget, eksempler på innhold og arbeidsoppgaver, samt inngrep med andre fag som kunst og håndverk og utdanningsvalg. Samarbeidsmodeller mellom ungdomsskoler og videregående skoler er interessant med tanke på felles undervisningsprosjekter, yrkesinformasjon og bedre grunnlag for å velge utdanningsprogram.

Det er vanlig at ungdomsskoleelever besøker videregående skoler for å få en introduksjon til utdanningstilbudene, men konkrete praktiske undervisningsopplegg som involverer begge skoletrinn er det mindre av. Fra Hedmark fikk vi høre om etablering av arbeidsgruppe med representanter fra ungdomsskole og videregående skole som lager tilbud på videregående skoler for 8. – 10. trinn. Andre innledere viste til samarbeid med bedrifter om undervisningsopplegg på skolen. Det ble også presentert prosjektarbeid i lokalsamfunnet sett både fra skolens og ekstern samarbeidspartners side.

Fra utstillingsområdet. Flere skoler hadde med gjenstander, foto og tekst om arbeidseksempler i arbeidslivsfaget.

 

Oppgave fra arbeidslivsfag ved Søndre Land ungdomsskole. Bruk av elektromagnetisme i ringeklokke.

 

Gruppearbeid med tanker om arbeidslivsfaget.