logo
Norsk håndverksinstitutt / Om oss / Aktuelt / Seminar for og om regionale rådgivingstjenester

Seminar for og om regionale rådgivingstjenester

Hold av datoene 7. og 8. november. 
Stiftelsen Lillehammer museum, Norsk håndverksinstitutt og Riksantikvaren inviterer til seminar for og om regionale rådgivningstjenester på Maihaugen, Lillehammer.


Regionale rådgivningstjenester er en samlebetegnelse for ulike rådgivningstjenester knyttet til kulturmiljø, rettet mot eiere, handverkere og kommuner. Som eksempel bygningsvernsentre og fartøyvernsentre.


En del av seminaret vil være en dialogkonferanse i regi av Agenda Kaupang, hvor de vil dele sine erfaringer fra arbeidet med kartlegging av regionale rådgivningstjenester – organisering, finansiering og tilbud.

Program

7. november 

 
12:00-13:00Lunsj og registrering
13:00-13:15

Lillehammer museums direktør, Audun Eckhoff ønsker velkommen 

13:15-13:45Riksantikvarens arbeid med regionale rådgivningstjenester         
13:45-14:15Leder ved Norsk håndverksinstitutt, Eivind Falk «Om mange års arbeid innen handverk og nettverk. Nettverkene som grunnlag for erfaringsutveksling og kunnskapsbygging»
14:15-14:45Pause
14:45-17:15Agenda Kaupang – regionale rådgivningstjenester
  
 Middag
  
8. november  
08:30-09:00Kaffe
09:00-09:20Riksantikvarens handverksstrategi
09:20-09:45Nærmere info følger 
09:50-10:20Hardanger og Voss museum «Erfaringer fra etablering av et bygningsvernsenter og en læringsarena i Hardanger og Voss museum» 
10:20-10:40Pause
10:40-11:10Bygningsvernsenteret på Røros «Er det attraktivt for et museum å være arena for et bygningsvernsenter? Samlingsforvaltning som kilde til kunnskap og kompetanse»
11:10-11:40Nærmere info følger
11:40-12:00Oppsummering og avslutning 
  
 Lunsj

 

PÅMELDING

 

Nærmere opplysninger v/ Mari Søbstad Amundsen  tlf. 920 59 571 hos Riksantikvaren
 

Never.jpg

 

PÅMELDING

 

ra-logo.jpg

 

 

SLM_LOGO_BLACK.jpg

 

 

NH_LOGO_3linjer_BLACK.jpg