Samling for håndverksstipendiatene

Av: Hilde Ekeberg

Å samles er et gode som har vært dypt savnet det siste året. Derfor var det ekstra god stemning da Norsk håndverksinstitutt sine stipendiater var samlet på Maihaugen i begynnelsen av måneden.

Hva skjer i mitt prosjekt?

Det viktigste med å samles, er muligheten til å oppdatere hverandre på egne prosjekter og da samtidig få sjansen til å lære av de andres erfaringer. Et fast punkt på programmet er en oppdatering fra hver enkelt på hva som skjer i eget prosjekt, hvor langt man har kommet, hva som er planene fremover og hvilke utfordringer man opplever. Denne gangen ble denne delen av samlingen åpnet også for håndverkerne som er ansatt i Stiftelsen Lillehammer museum. På den måten ble håndverkerne også bedre kjent med stipendiatenes prosjekter og kompetanse.

 

Håndverk på museum

Hovedtemaet for samlingen var håndverk på museet. Her fikk stipendiatene bli bedre kjent med håndverkerne i Stiftelsen Lillehammer museum gjennom å se på en del av prosjektene de jobber med og som de har gjennomført. Hele onsdagen var satt av til dette formålet. Dagen begynte i hovedbygningen fra den gamle prestegarden i Vågå fra 1690. Her har museet gjennomført et håndverksforskningsprosjekt i forbindelse med restaurering av taket. Deretter vandret følget videre til både Dronning Sonjas barndomshjem, Svenneby-villaen i boligfeltet, det nye håndverkskvartalet i byavdelingen før det ble anledning til å fordype seg i treskjæring på snekkerverkstedet og strukturelle utbedringer på Bjørnstad.

 

 

Alt ble behørig presentert av håndverkerne selv. Alle stipendiatene fikk dermed anledning til å lete etter informasjon som var spesielt relevant for deres egne håndverk. Kurvmaker Hege har alltid blikket festet på kurver av ulike slag, mens snekker Ellev ikke lar anledningen gå fra seg til nærstudium av et godt vindu eller ei interessant dør.

 

Læring på tvers

Å være stipendiat handler om å lære i eget håndverk, samtidig som det er en unik sjanse til å lære på tvers av håndverk. Det siste var det rikelig anledning til på denne samlingen. Derfor var det både fornøyde museumshåndverkere og stipendiater som avsluttet samlingen og så smått gjør seg klare for sommerferie.