logo
Norsk håndverksinstitutt / Om oss / Aktuelt / Samarbeid med Heritage Crafts Association

Samarbeid med Heritage Crafts Association

Norsk håndverksinstitutts Eivind Falk hadde 30. juni arbeidsmøte med Heritage Crafts Association, og Operations Director Daniel Carpenter.

 

Fra venstre Daniel Carpenter, Elizabeth II av Storbritannia og Eivind Falk.

Der diskuterte vi blant annet muligheten for å etablere et tettere samarbeid om utveksling av håndverkere mellom Norge og Storbritania. Heritage Crafts Association er en spennende samarbeidspartner med et stort nettverk av dyktige håndverkere innen ulike fag og teknikker. Som Håndverksinstituttet arbeider de for å bevare og fremme tradisjonshåndverk. Fra Håndverksinstituttets side er det spesielt interessant å ha dette som en mulighet for håndverksstipendiatene, slik at det bedre kan legges mer systematisk til rette for opphold hos britiske utøvere i løpet av stipendiatperioden der dette er relevant. Vi har allerede begynt å se på spennende matcher.