Prosjektkoordinator for Ungt tradisjonshåndverk

Christine Sundbø er ansatt som prosjektkoordinator for «Ungt Tradisjonshåndverk» fra oktober 2021.

Sundbø kommer fra Fortidsminneforeningen, og er allerede godt kjent både med Håndverksinstituttet og med feltet vi arbeider med. Vi er helt sikre på at hun blir en fin forsterkning for staben ved instituttet, og at hun vil bidra til at vi lykkes med dette spennende prosjektet. Gjennom prosjektet «Ungt tradisjonshåndverk» ønsker Norsk håndverksinstitutt å tilby utviklingsarenaer for unge, lovende tradisjonshåndverkere, bidra til økt rekruttering av tradisjonshåndverkere til museer og synliggjøre tradisjonshåndverk ut til publikum- spesielt barn og unge. Prosjektet strekker seg over tre år.

Arenaene for prosjektet er ANNO Museum, Maihaugen, Gudbrandsdalsmusea og Museene i Akershus, og gjennomføres med finansiering fra Sparebankstiftelsen DNB.