Prosjektet Ungt tradisjonshåndverk realiseres

Gjennom prosjektet «Ungt tradisjonshåndverk» ønsker Norsk håndverksinstitutt å tilby utviklingsarenaer for unge, lovende tradisjonshåndverkere, bidra til økt rekruttering av tradisjonshåndverkere til museer og synliggjøre tradisjonshåndverk ut til publikum- spesielt barn og unge.

For at tradisjonshåndverket skal leve videre er det avgjørende å rekruttere en ny generasjon. For å gjennomføre dette prosjektet har vi søkt Sparebankstiftelsen DNB om midler. Vi gleder oss derfor over at prosjektet har fått full tildeling med 3,186 millioner kroner!Gudmund Bakken, som representerer Sparebankstiftelsen DNB i regionen, mener at det var viktig å satse på tradisjonshåndverket nå: 

Eivind Falk fra Norsk håndverksinstitutt og Gudmund Bakken, som representerer Sparebankstiftelsen DNB, jubler for satsingen på ungt tradisjonshåndverk

- Med dette prosjektet vil vi gjerne bidra til å skape aktivitet med et kraftig løft for tradisjonshåndverk og en ny generasjon. Slik blir dette også en videreføring av den tidligere gaven vår for å bygge opp et håndverkskvartal på Maihaugen. Det er ekstra gledelig at prosjektet Ungt tradisjonshåndverk vil skape håndverksaktivitet ved flere museer, og på ulike steder i landet.

I prosjektet engasjeres unge håndverkere under 25 år i et 6 måneders hospiteringsopphold ved museer. I perioden skal det gis mulighet til mengdetrening, dybdelæring, formidling og produksjon. Aktivitet og innhold i vil tilpasses hospitantens kompetanse, håndverk og egnethet, i tillegg til museets øvrige virksomhet og oppgaver på det enkelte fagfelt. I prosjektet vil vi både åpne for små fag, som smed, håndvever og gjørtler, og for større fag der dette er knyttet opp mot bygningsvern og tradisjonelle teknikker. Instituttleder ved Norsk håndverksinstitutt, Eivind Falk gleder seg over tildelingen:

-Vi ser at interessen for tradisjonelt håndverk er økende også blant unge. Ved Hjerleid handverksskole kan de fortelle om en rekordstor søkning i år. Vi trenger å bygge gode arenaer, og derfor er dette en viktig satsing. En stor honnør til Sparebankstiftelsen DnB som bidrar til å gjøre denne satsingen mulig!

Museene i Akershus, Gudbrandsdalsmusea, Maihaugen og ANNO museum er arenaer for prosjektet, og ved Hjerleid er de klare for å bidra med rekrutteringen. Høsten 2021 ansetter vi en prosjektleder som kan sette dette spennende prosjektet ut i livet. Instituttet har også søkt fylkeskommunene i Innlandet og i Viken om midler, i tillegg til Sparebankstiftelsen Hedmark. For at ANNO museum skal kunne delta understreker Falk at det  ennå er et hinder som gjenstår:


-ANNO museums deltagelse avhenger av at Sparebankstiftelsen Hedmark også bidrar med midler inn i prosjektet. Vi vil gjerne ha ANNO med på denne viktige satsingen, og krysser fingre for en positiv avgjørelse fra Hedmark.