Presentasjon av stipendiatordningen hos Riksantikvaren

"Ny glød for gamle håndverk" var tittelen på seminaret hos Riksantikvaren, der Håndverksinstituttets stipendiater presenterte seg og sitt arbeid .

Riksantikvar Jørn Holme var glad for at Håndverksinstituttet har en praktisk tilnærming til håndverket, og uttrykte bekymring for at de små håndverksfagene kan bli borte, noe som vil gå utover kulturminnevernet. 

Eivind Falk takket Riksantikvaren for den innsatsen de har gjort for å sikre håndverkstipendiatene som en fast ordning.

Stipendiatene presenterte seg og alle la vekt på viktigheten av å ha tid til å forske, oppsøke kilder og prøve og feile innenfor sitt håndverk.

Noelle Dahl-Poppe, Riksantikvaren, Harald Ibenholt, Riksantikvaren, Øystein Myhre, verktøysmed, Eivind Falk, Norsk håndversinstitutt, Jorunn Løkvold, duodjar, Bent Erik Myrvoll, kalkmaler/murer, Simen Omang, Norsk håndverksinstitutt, Gry Grindbakken, filgransølvsmed og Alf Helland, børsemaker.

Om stipendiatordningen

Den treårige stipendiatordningen for håndverkere ved Norsk håndverksinstitutt legger til rette for å videreføre og utvikle forskjellige håndverksfag. Gjennom en praktisk tilnærming skal stipendiatene fordype seg i prosesser, problemstillinger og praksiser som er sentrale i tradisjonelt håndverk. 

Nåværende stipendiater

Presentasjon av stipendiatene og deres arbeid.