logo
Norsk håndverksinstitutt / Om oss / Aktuelt / Nye stipendiater klare til oppstart

Nye stipendiater klare til oppstart

Hvert år ansetter Norsk håndverksinstitutt to nye stipendiater. I år var det Ida Skjæveland Moi og Hallvard Heide som trakk det lengste strået i ansettelsesprosessen. 

Handlingsbåren kunnskap er et sentralt begrep i hvordan vi jobber ved instituttet. Begrepet er ment å beskrive hvordan håndverkskunnskap føres videre, nemlig gjennom handling. Håndverk læres gjennom utførelsen og gjennom å herme etter noen som kan det. Derfor er tradisjonsbæreren helt sentral i videreføringen av håndverkskunnskap. Det var nettopp relasjonen til viktige tradisjonsbærere som gjorde at prosjektene til Ida og Hallvard stakk seg ut. 

 

Smeden Ida
Ida Skjæveland Moi kommer fra Rogaland og er smed. Hun skal bruke sitt stipendiat til å utforske kunsten å smi navar. Ida selv sier: - Formålet med min stipendperiode er å ta vare på, og videreformidle kunnskap, ferdigheter og forståelse av tradisjonshåndverket med å tilvirke navarer, som det per i dag er svært få gjenlevende tradisjonsbærere av.

Ida skal først og fremst lære av tradisjonsbæreren Johan Fosse som fortsatt er en aktiv smed til tross for sin høye alder. Ingen nålevende smed kan kunsten å smi navar bedre enn akkurat ham. Johan Fosse mener at Ida har det som skal til for å bli en god navarsmed. Ida selv har også ønsker for tiden etter stipendiatperioden: - Jeg håper at jeg kan bidra til at både kunnskap og ferdigheter knyttet til navarsmiing ikke forsvinner fra vår håndverkstradisjon, og det vil gi meg muligheten til å videreformidle denne kunnskapen til andre.

 

Båtbyggeren Hallvard
Den andre nye stipendiaten heter Hallvard Heide og bor i Valsøybotn, hvor han til daglig jobber på Geitbåtmuseet som båtbygger. Han har satt seg som mål å forstå de store båtene bedre: - I tiden som stipendiat vil jeg gjøre et dypdykk i de større geitbåtene. De største geitbåtene som er bygd i nyere tid er kirkebåter som først og fremst ble rodd inne i fjordene. Endelig er det den havgående torskegarnsbåten med seil som står for tur! Prosjektet jeg ser for meg er å bygge en torskegarnsbåt (12-14 m.) med rigg og seil. Målet er å finne ut hvordan geitbåter i denne størrelsen ble bygd, og ikke minst hvordan de ble seilt, forteller Hallvard. 
Han har planen for stipendiatperioden klar: - Planen er å starte prosjektet med bygging av to testbåter for å få svar på noen viktige spørsmål knyttet til båtens egenskaper i uvær, og avslutte med omfattende prøveseiling av en fullskala Torskegarnsbåt. Hallvard har også en sentral tradisjonsbærer med på laget, nemlig Jon Bojer Godal.

Vi ønsker begge to velkommen til oppstart med siden prosjekter den 1. september i år. 
 

Om stipendiatordningen

Den treårige stipendiatordningen for håndverkere ved Norsk håndverksinstitutt legger til rette for å videreføre og utvikle forskjellige håndverksfag. Gjennom en praktisk tilnærming skal stipendiatene fordype seg i prosesser, problemstillinger og praksiser som er sentrale i tradisjonelt håndverk.