Nye stipendiater fra høsten 2019

Norsk håndverksinstitutt har ansatt to nye stipendiater i tradisjonelt håndverk med oppstart september 2019.

Vi hadde i år 39 søkere til stillingene, med mange gode prosjekter og et stort mangfold i fag, materialer og geografisk spredning. Årets stipendiater ble valgt etter en solid evaluering som involverte besøk i fire verksteder, samt intervjuer.

 

Boni Wiik er ansatt som håndverksstipendiat fra høsten 2019.

 

 

Boni Wiik, treskjærer

Wiik er faglig leder av Treskjærerverkstedet, med lang erfaring innen faget. Over årene har han utført en rekke rekonstruksjoner og restaureringer for offentlige og private.

I stipendiatperioden ønsker han å fordype seg i et utvalg av gjenstander/fragmenter for å forstå tiden verkene er fra, deres hensikt og formål, samt å begripe seg på fremstillingsmetodene, arbeidsverktøyene og materialene. Det å forstå fortidens kunst og kunne sette sammen og rekonstruere helheter og større verk ut fra fragmenter, er en disiplin som krever gode håndverksfaglige ferdigheter og kjennskap til historien. Gjennom sitt arbeid ønsker han å oppnå en større innsikt i, og om, tidligere verk for å kunne gjøre en forsvarlig jobb med å forstå eller bevare senere verk.

 

Ellev Steinsli er ansatt som  håndverksstipendiat  fra høsten 2019.

 

 

 

 

Ellev Steinsli

Steinsli har en bachelor i teknisk bygningsvern og restaurering fra høgskolen i Sør Trøndelag, og driver i dag sitt eget verksted. Med sin allsidige erfaring fra forskjellige virksomheter, og teoretiske forståelse, har han tilegnet seg en kompetanse innen sitt fag som få behersker i dag.

Gjennom stipendiatstillingen ønsker han å utvikle sine ferdigheter til å bli bedre til å forstå og kunne en førindustriell produksjon av dører og vinduer, omramminger, portaler og annet, med fokus på verktøy, produksjonsmetode og materialkvalitet. Ved en fordypning i historien, metoder og fremgangsmåter før industrialiseringen, skal han teste om det er motsetninger mellom førindustriell og industriell produksjon, der produktenes holdbarhet blir et viktig tema.

Stipendiater

Den treårige stipendiatordningen for håndverkere, legger gjennom praktisk læring til rette for å videreføre og utvikle spesialisert håndverkskunnskap.