Nye læreplaner for yrkesfag publisert

Nå er alle de nye læreplanene i utdanningsprogrammet for håndverk, design og produktutvikling publisert. Andre yrkesfaglige utdanningsprogram har også nye læreplaner på plass. Læreplanene innføres i tidsrommet 2020 til 2022. 

Norsk håndverksinstitutt er med i faglig råd for håndverk, design og produktutvikling som i flere år har jobbet sammen med utdanningsmyndighetene for å utvikle den yrkesfaglige opplæringen for tradisjonshåndverksfagene. I læreplanarbeidet har det vært lagt vekt på videreføring av tradisjonelt håndverk, håndlag og bærekraft. Valg av materialer, produksjonsprosesser og utvikling av produkter med lang levetid og gjenbruksmuligheter er gjennomgående temaer.  

Læreplaner