logo
Norsk håndverksinstitutt / Om oss / Aktuelt / Ny bok om å verne musikkinstrumenttradisjoner

Ny bok om å verne musikkinstrumenttradisjoner

Av: Eivind Falk

Ny utgave av #HeritageAlive om å ta vare på tradisjonskunnskap knyttet til tradisjonelle musikkinstrumenter

Norsk håndverksinstitutt er sentrale i arbeidet med #HeritageAlive, som er de av UNESCO akkrediterte NGOenes journal for å dele erfaringer fra vårt arbeid i felt. Eivind Falk har vært redaktør for denne journalen siden oppstarten i 2012. I samarbeid med ICHCAP, som er UNESCOs kategori 2.senter for Asia og Pacific, presenterte de den nye publikasjonen, «Traditional Musical Instruments: Sharing Experiences from the field» i forbindelse med UNESCOs s16.komitemøte for konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven. Boken er på Engelsk og Fransk.
 

Første gang #HeritageAlive gikk sammen med ICHCAP, var utgivelsen om å sikre kunnskap om tradisjonell medisin i 2017, og i 2019 laget vi en bok om å ta vare på tradisjonelle mattradisjoner. Denne boken, med emnet Tradisjonelle musikkinstrumenter, ble laget med bidrag fra femten forfattere, som alle representerer forskjellige frivillige organisasjoner, fra land over hele verden. Forfatterne beskriver den nåværende statusen til tradisjonelle musikktradisjoner og gir innsikt i å ivareta praksisen i lys av 2003-konvensjonen. Hovedprosjektet har vært å dele erfaringer, metodikk og aktiviteter blant oss som arbeider i felten med de berørte fellesskap, håndverkere, musikere, tradisjonsbærere og utøvere.
Et av kapitlene tar utgangspunkt i Norsk håndverksinstitutts prosjekt om lang seljefløyte, Raulandstradisjon etter Jon Godal. Kapittelet er skrevet av instituttleder Eivind Falk, og senere tonesatt av Silje Hegg fra Rauland. Redaksjonen i #HeritageAlive mente at det ville være nesten umulig å gi et rettferdig inntrykk av musikkinstrumentene kun ut fra tekst. De valgte derfor å føye til lyden av musikkinstrumentene for å få et bedre og mer rettferdig inntrykk. En spilleliste er derfor gjort tilgjengelig online. På denne måten kan leseren lytte til et utvalg musikk som refererer til hvert kapittel. Boken er tilgjengelig for nedlasting som pdf, eller kan bestilles som papirkopi fra ICHCAP.

Boken kan lastes ned som pdf fra ICHCAPs webside https://www.unesco-ichcap.org/publications-archive/2021-living-heritage-series/  
Spillelisten ligger på websiden Bandcamp, og kan lastes ned her https://heritagealive.bandcamp.com