logo
Norsk håndverksinstitutt / Om oss / Aktuelt / LÆRLING I HÅNDBOKBINDERFAGET I TØNSBERG

LÆRLING I HÅNDBOKBINDERFAGET I TØNSBERG

Håndbokbinding ble i løpet av 1900-tallet et lite fagområde som følge av den teknologiske utviklingen. I dag er det bare noen få profesjonelle håndbokbinderier i drift, men det er i tillegg mange dyktige hobbyutøvere.

I Norge ble håndbokbinderfaget skilt ut som eget lærefag fra bokbinderfaget i 2002 og tatt inn på lista over små og verneverdige fag i 2003. I 2017 ble det inngått to nye kontrakter i faget – en i Vestfold og en i Rogaland.

Georg ved hefteladen i forbindelse med omvisning i bokbinderiet ved Universitetsbiblioteket.

Georg Pram Ekelund er en av i alt tre lærlinger i håndbokbinderfaget. Hans lærebedrift er Lisa Bøthuns bokverksted i Tønsberg. I tillegg har Bokbinderiet Erland en lærling og Julius Ørenberg i Oslo har en lærling som startet læretida si i 2015. At det er tre lærlinger i et så lite fag, er både uvanlig og gledelig.

Som tilfellet ofte er, spilte tilfeldigheter en viss rolle ved Georgs valg av fagutdanning. Han har lenge hatt interesse for bøker og trykksaker, og tok en bachelor i mediedesign ved høyskolen i Gjøvik (nå NTNU Gjøvik). Siden ble det jobb noen år i Papiravdelingen ved Norway Designs i Oslo.

Faren fikk bundet inn og reparert en del bøker hos Lisa Bøthuns bokverksted i Tønsberg og dermed dukket tanken om opplæring i håndbokbinding opp. Håndbokbinding er selvsagt interessant for en som er fasinert av bøker og måten de er konstruert på. Dessuten byr faget på mange slags arbeidsoppgaver med reparasjoner og restaurering av bøker, innbinding av nye bøker, tillaging av esker, innbinding av menyer mv. Aller morsomst er det når kunden gir verkstedet frie tøyler til å løse en oppgave. Personlig favoritt for Georg er papirbind med marmorert overtrekk. Marmorering driver han med på fritida også, så det er helt klart et interessant arbeidsområde.  

Etter planen skal svenneprøve avlegges i 2020. Georg håper å kunne leve av faget i framtida. Et eget verksted med bokbinding og papirmarmorering er visjonen.