logo
Norsk håndverksinstitutt / Om oss / Aktuelt / Immateriell kulturarv og fred

Immateriell kulturarv og fred

Av: Eivind Falk

I Jeonju, Korea, ble 2018 World Forum for Intangible Cultural Heritage arrangert 24-27 oktober. Jeonju er byen som både huser ICHCAP, som er kategori 2 senteret for Asia og Pacific, samt det nasjonale kompetansesenteret; National Research Institute of Cultural Heritage. Temaet for årets forum var fred og dialog. Eivind Falk ved Norsk håndverksinstitutt var invitert som en av innlederne med foredraget «The Power of Traditional Crafts».

Foredragsholdere tok for seg ulike måter immateriell kulturarv og 2003-konvensjonen kan bidra til dialog på tvers av landegrenser og mellom mennesker. Også bruk av immateriell kulturarv i forbindelse med katastrofer ble eksemplifisert, blant annet med ferske erfaringer fra Japan og tsunamien som rammet landet så hardt. Der bidro rituelle praksiser til å samle lokalsamfunnet i en vanskelig tid. Det ble også sett på hvordan flernasjonale nominasjoner kunne spore til dialog mellom stater. Eksempler på slike flernasjonale nominasjoner er for eksempel blåtrykk og falkefangst. Ikke minst ble det belyst hvordan immaterielle praksiser, som håndverk, påvirker oss positivt, som mennesker. Foredragene vil bli publisert i form av en bok i 2019.