HANNA ER LÆRLING I GLASSHÅNDVERKERFAGET

Av: Inger Smedsrud

Hanna Karlsen, 24 år fra Myre i Vesterålen, er forholdsvis fersk lærling i glasshåndverkerfaget. Læremester er Trine Sundt, innehaver av Stavanger Glassblåseri

Hanna trives kjempegodt i lærebedriften og er svært glad for at hun fikk læreplass her. Hun så bilder på sosiale medier av Trines forrige lærling etter avlagt svenneprøve, og ringte og avtalte besøk i glasshytta. Hun må ha snakket godt for seg og gjort et positivt inntrykk, for det ble læreplass selv om innehaveren ikke hadde tenkt å ta inn ny lærling så raskt.

Hanna har tidligere gått på kunstskole i Kragerø og fikk forsterket sin interesse for glassblåsing i løpet av denne tiden.

Lærlingen har begynt å øve seg på å tilvirke glass, flasker, skåler og glassfugler. Denne dagen er det glasshjerte som det skal øves på.

Hjerteformen er på plass. Nå mangler det oppheng.

I en liten glasshytte kan lærlingen få stor variasjon. Utøverne må være allsidige og kundekontakt er en del av arbeidsdagen.

Etter planen skal Hanna opp til svenneprøve våren 2020. På sikt blir det kanskje egen glasshytte, gjerne i Vesterålen.