Håndverksstipendiatsamling på Lillehammer

6-8. mars var seks av Håndverksinstituttets stipendiater samlet på Lillehammer. Seks forskjellige håndverkere med unik kompetanse innen sine fagfelt, men også felles erfaringer og utfordringer.

I løpet av samlingen var de gjennom temaer som hvordan dokumentere sitt arbeid, bruk av kilder, fagfellesskap og momenter som kan være viktig for å kunne leve av håndverket sitt etter endt stipendiatperiode.  

Siste dagen presenterte håndverksstipendiatene sine prosjekter for et interessert publikum i auditoriet på Maihaugen. Her fikk vi et godt innblikk i deres hverdag, prosjekter og videre arbeid.

 

Kalkmaler Bent Erik Myrvoll forklare teknikker og prosesser til et interessert publikum.

 

Stipendiatordningen gjør det mulig for stipendiatene å gå i dybden i utvalgte emner, og jobbe med disse i tre år. De får tid til å gjøre grundig teoretisk researcharbeid i bøker og på museer, reise, skaffe kontakt med tradisjonsbærere i inn- og utland og ved praktisering av håndverket. Kombinasjonen av teoretisk kunnskapsinnhenting og praktisering gjør at stipendiatene jobber i skjæringspunktet mellom forskning og praktisk arbeid.  Gjennom sitt arbeid tar de i bruk gammel kunnskap og sikrer at tradisjonen videreføres.

Av felles utfordringer de pekte på var det spesielt materialkunnskap og spesialverktøy som skilte seg ut. Uten tilstrekkelig materialkunnskap og riktig verktøy er det vanskelig å rekonstruere og komme fram til ferdig produkt, uavhengig av fag og teknikk.

Siden 2015 har Håndverksinstituttet tatt inn 2 stipendiater i året. De tilsettes for tre år, og to stillinger lyses ut hvert år. Per nå er det sju løpende stillinger.

Stipendiatene sitt arbeid kan du følge her.

 

Fra venstre: Børsemaker Alf H. Helland, keramiker Sissel Wathne, gitarmaker Leonardo Michelin-Salomon, båtbygger Berit Osmundsen, kalkmaler Bent Erik Myrvoll, duodjar Jorunn Løkvoll. Foto: Audbjørn Rønning

 

 

 

 

 

 

 

Duodjar Jorunn Løkvoll t.v. arbeider med symboler og ulike dekorasjoner av krager til dork.

 

Fra venstre: Sissel Wathne, Berit Osmundsen  og Alf H. Helland

 

Gitarmaker Leonardo Michelin-Salomon t.h.  sitt pågående prosjekt er romantiske gitarer.

 

Stipendiater

Den treårige stipendiatordningen for håndverkere, legger gjennom praktisk læring til rette for å videreføre og utvikle spesialisert håndverkskunnskap.