Håndverksinstituttet og Korona

Av: Eivind Falk

Håndverksinstituttet har fulgt opp anbefalingene fra myndighetene, og har hatt et sterkt fokus på smittevern det siste halvåret.  

I perioden etter 12. mars 2020 har vi blant annet lagt til rette for hjemmekontor så langt det har vært mulig. Reiser gjøres bare når det er helt nødvendig, og de fleste møter gjennomføres nå via TEAMS. Sikkerheten til tradisjonsbærere, fagpersoner, kollegaer og våre egne ansatte og deres familie har vært det viktigste.

Tidlig bestemte vi å sette nye og større dokumentasjons- og opplæringsprosjekter på vent fram til over sommerferien, og vi har i stedet jobbet med å ferdigstille / publisere eldre materiale i form av rapporter og film. Vi gjennomfører nå noen planlagte enkeltprosjekter, men er nøye med å følge myndighetenes anbefalinger med hensyn til smittevern.

Alle internasjonale reiser er satt på vent. Vi har blant annet søkt om å utsette EØS-prosjektet vårt med Romania fordi det vil være umulig å gjennomføre på en trygg måte nå. Sannsynligvis vil store deler av dette prosjektet måtte gjennomføres online.

Instituttet har søkt å tilpasse håndverksstipendiatenes avsluttende prøver til den utfordrende situasjonen, slik at de kan gjennomføres på en trygg måte, og med et redusert antall tilstedeværende. Vi har fire stipendiater som avslutter i disse dager: Det er Øystein Myhre, Sissel Wathne, Alf Helland og Bent Erik Myrvoll.

Begge de planlagte Løfte håndverket-samlingene i 2020 gjennomføres online av smittevernhensyn. Den første samlingen som tok for seg tema Bransjenettverk ble gjennomført i juni, og den andre vil gjennomføres i november, med temaet Tradisjonshåndverk, marked og merkevare.