logo
Norsk håndverksinstitutt / Om oss / Aktuelt / Håndverksinstituttet inntok UNESCO med kurvfletting

Håndverksinstituttet inntok UNESCO med kurvfletting

Av: Eivind Falk, foto: #HeritageAlive og Norsk håndverksinstitutt, 16.06.2024

 

I forbindelse med UNESCOs 10. generalforsamling for konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven stilte Norsk håndverksinstitutt 12. juni med kurvfletter Hege Aasdal. 

 

3 Det var mange spennende kurver å se og kjenne på, for de frammøtte..jpg

Det var mange spennende kurver å se og kjenne på, for
de frammøtte.

Bakgrunnen var at den av de UNESCO akkrediterte NGOenes journal #HeritageAlive introduserte tema for den kommende utgaven av boka, der tema er nettopp kurvfletting. Da var det naturlig å spørre tidligere håndverkstipendiat og kurvfletter Hege Aasdal om hun kunne komme til UNESCOs hovedvarter i Paris for å fortelle om stipendiatperioden og kunnskapen hun har bygget.

Instituttleder Eivind Falk er aktivt med i arbeidet med journalen #HeritageAlive, og ledet programmet. I tillegg til å holde et foredrag demonstrerte Hege Aasdal også praktisk kurvfletting, både med lindebast og tæger. Salen var full av ivrige tilhørere som ønsket å få en innføring i stipendiatordningen og kurvflettingens mysterier, og noen heldige fikk prøve seg med hendene. Blant dem var Kristin Karlsen, ved UNESCOs permanente delegasjon i Paris. Hege Aasdal og Håndverksinstituttets bidrag var garantert et behagelig pustehull for mange i teksttunge dager. Boka om kurvfletting, og erfaringer med  er planlagt utgitt høsten 2025.

 

 

2 Hege Aasdal forteller om stipendiatordningen for håndverkere og sin reise som stipendiat..jpg

Hege Aasdal forteller om stipendiatordningen for håndverkere og sin reise som stipendiat.

 

1Kristin Karlsen fra Norges permanente delegasjon til UNESCO får en innføring i kurvfletting fra Hege Aasdal.jpg

Kristin Karlsen fra Norges permanente delegasjon til
UNESCO får en innføring i kurvfletting fra Hege Aasdal

 

 

5 Hege Aasdal og Eivind Falk gledet seg over den fine responsen.jpg

Hege Aasdal og Eivind Falk gledet seg over den fine
responsen.