Håndverksinstituttet gir råd til det britiske parlamentet

Det britiske parlamentet vurderer nå om de skal ratifisere UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven. Den 17.mars var det møte med representanter fra de ulike partiene, der dette ble drøftet.

Eivind Falk fra Håndverksinstituttet var i den forbindelse bedt om å fortelle om hva Norge har fått ut av å ratifisere konvensjonen. Spesielt la Eivind vekt på hvordan konvensjonen bidrar til å sette fokus på videreføring og vern, samt vil kunne føre til en økt status for tradisjonshåndverk i Norge. I sitt innlegg la Eivind også vekt på hvordan NGOenes rolle var blitt styrket, og hvordan konvensjonen har bidratt til å løfte hele feltet nasjonalt og internasjonalt. Han sier:

-Det er så langt 180 av UNESCOs 193 medlemsland som har ratifisert konvensjonen om Vern av den immaterielle kulturarven fra 2003. Det hadde vært flott om vi nå kan bidra til at Storbritannia ratifiserer. Med bakgrunn i de rike håndverkstradisjonene og engasjementet vi opplever at fagmiljøene har der, ville det være hyggelig å ønske de velkommen i familien.

De øvrige innlederne var Sir John Heyes MP, Professor Mairead Nic Craith og Robin Wood MBE.