logo
Norsk håndverksinstitutt / Om oss / Aktuelt / Flere søkere til yrkesfag

Flere søkere til yrkesfag

Søknadsfristen til videregående skoler var 1. mars og foreløpige tall viser at 58% av søkere til Vg1 hadde valgt yrkesfag. Dette er en forsterkning av en positiv økning i yrkesfagsøknader de siste årene. 

I ene enden av skalaen finner vi Oslo med 26% søkning til yrkesfag og på den andre siden Møre- og Romsdal med 65% yrkesfagsøkere. Fordelingen mellom de yrkesfaglige utdanningsprogrammene varierer noe fra fylke til fylke. 

Hva denne utviklingen skyldes er ikke lett å peke på, men det er uansett gledelig at ungdom har et mer positivt syn på yrkesfag. Noen har vist til at mange blir lei en teoritung skolehverdag og ønsker seg mer praktisk innhold på videregående skole. Det kan også være at en del har merket seg oppslag i media om at vi i framtida har behov for svært mange nye utøvere innen praktiske yrker, og at yrkesfag derfor kan være et sikkert valg i forhold til arbeidsmarkedet.
 

 

Marie Randen Foto Bård Løken_DSC3186.jpg