logo
Norsk håndverksinstitutt / Om oss / Aktuelt / "Filigran- tradisjon og inspirasjon" Avsluttende oppgave for stipendiat Gry Grindbakken

"Filigran- tradisjon og inspirasjon" Avsluttende oppgave for stipendiat Gry Grindbakken

Av: Simen Omang

Gry Grindbakken avsluttet den 31. august sin periode som håndverksstipendiat i filigran ved Håndverksinstituttet.

I løpet av de siste 3 årene har hun jobbet med kartlegging av gjenstander og stiler, med arbeidsmetoder og prosessutforskning, med etterligning og eget uttrykk i søljer og annet draktsølv. Telemark har vært fokus for arbeidet, men hun har også hatt arbeids- og meningsutvekslinger med filigranssølvsmeder fra Norge, Island, Italia, Spania og Portugal. Filigran er et eldgammelt fag som utøves over store deler av verden, noe som setter Grys arbeid med utvalgte smykker innenfor en avgrenset norsk tradisjon inn i en interessant kontekst. Blant annet har hun vist hvordan vi kan finne motiver fra unike telemarkssøljer igjen i sølvarbeider fra 1300-tallets Frankrike.

 

Gry Grindbakken presenterer sin avsluttende oppgave. Foto: Simen Omang

Det avsluttende arbeidet ble presentert i form av et faglig foredrag der hun viste historisk materiale og grunnlaget for stilmessig variasjon, og en utstilling viet enkelte bevarte søljer fra Telemark og Grys egne versjoner. Gjennom en fremragende renhet og harmoni i arbeidet viser hun at hun behersker en lang rekke av fagets mest utfordrende teknikker. Det er særlig Trandemsølja etter Eivind Tveiten (1887-1976) og Bolesølja som står sentralt i utstillingen, som også viser andre filigransarbeider, fotografier og en prosessvideo. Oppdraget med å vurdere arbeidet var gitt til sensorene Folke Helle, filigranssølvsmed fra Finnøy, og Mari Rorgemoen, doktor i drakttradisjon fra Universitetet i Sørøst-Norge, som begge uttalte seg tilfredse med kvaliteten på arbeidet.

 

Ifølge Grindbakken selv har hun vært opptatt av tråden som grunnleggende bestanddel i søljene. Hun argumenterer for at man i trådens stivhet, jevnhet og grad av tvinning finner håndverkerens individuelle stil, men også ulike tradisjoners idealer. Her plasserer hun seg selv innenfor en telemarkstradisjon med påvirkning fra hennes egen læremester Arnt Darrud, som også har vært veileder i prosjektet sammen med Hilde Nødtvedt. For videre faglig fordypning i dette arbeidet kan den avsluttende oppgaven lastes ned her.

Gry Grindbakken viser sitt arbeid for vurdering av oppnevnte sensorer. Foto: Simen Omang

 

Utstillingen ‘Filigran – tradisjon og inspirasjon’ ble åpnet 31. august 2018 på Porselensmuseet i Porsgrunn, til stor interesse fra presse, fagkyndige og andre interesserte. Den vil stå åpen frem til 14. oktober, og Norsk håndverksinstituttet anbefaler på det varmeste et besøk her.

 

Utstillingen

"Filigran- tradisjon og inspirasjon"

Vises på Porselensmuseet i Porsgrunn fram til 14. oktober 2018.