logo
Norsk håndverksinstitutt / Om oss / Aktuelt / Fem unge tradisjonshåndverkere tar sats!

Fem unge tradisjonshåndverkere tar sats!

Av: Birgit Sildnes, 12.03.2024

Vi har nylig takket av fem unge håndverkere som har vært hospitanter i prosjektet vårt Ungt tradisjonshåndverk. Alle fem satser på tradisjonshåndverk som yrkesvei. Kanskje nettopp du kan hjelpe dem videre i yrkeslivet.

Gjennom Ungt tradisjonshåndverk får unge håndverkere tilbud om 6 måneders praksis som museumshåndverkere, og museene får en verdifull ekstra ressurs. I høst ansatte vi mange nye hospitanter på museer over hele landet, og denne gjengen er nå klar for neste etappe i yrkeslivet.

Disse fem håndverkerne ønsker alle å satse på en karriere som tradisjonshåndverkere. Noen er på jakt etter oppdrag, andre søker fast jobb eller læreplass. Kanskje vet du av noen (som vet av noen) som kan hjelpe dem et stykke på vei? 

Tømreren Torje S. Ormestad (24) fra Vestfold hadde praksis på Midt-Troms Museum, og er nå i ferd med å etablere seg i et fellesverksted i Målselv. Torje er mobil og tar gjerne oppdrag andre steder i Nord-Norge, en landsdel som har ekstra stor mangel på tradisjonshåndverkere.

Møbeltapetserer Karoline Winberg (25) fra Asker har vært hospitant på Linderud gård i Oslo. Hun har svenneprøve fra Møbeltapetserer Braathen AS og søker nå jobber på Østlandet. Agnethe Langeland fra Grue er på jakt etter læreplass som maler i Østlands-området. Etter et halvt år med tradisjonsmaling på Stiklestad museum er hun fast bestemt på å bli tradisjonsmaler, men hun er forberedt på å ta læretida i en bedrift som driver med både tradisjonelle og moderne malingsteknikker.

Tømreren Anna Harstad (21) fra Øvre Eiker har vært hospitant ved Norsk Folkemuseum. Nå skal hun jobbe på Løken Bygg frem til hun begynner på teknisk fagskole på Kongsberg. Tømreren Mathias P. Sellevold (25) har avsluttet seks måneders praksisopphold på Follo museum, og er nå tilbake på Sverresborg i Trondheim, der han har fast jobb som museumshåndverker. 

Lykke til videre – Anna, Karoline, Torje, Mathias og Agnethe!
 

 

Mathias.jpg

Ungt tradisjonshåndverk

Prosjektet Ungt tradisjonshåndverk er en spennende mulighet som både unge håndverkere og museer over hele landet bør se nærmere på. Unge håndverkere kan få tilbud om verdifull praksis, mens museer kan få tilført ekstra arbeidskraft i seks måneder. Målet med prosjektet er å få flere unge til å satse på tradisjonelle håndverksfag.