Er du vår nye håndverksstipendiat?

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet lyser Håndverksinstituttet ut to nye treårige stipendiatstillinger i tradisjonelt håndverk.

Stipendiatordningen er en unik mulighet for håndverkere til å gjøre et dypdykk i sitt fag. I Håndverksinstituttets arbeid med å ta vare på håndverkskunnskap, er det viktig å bygge kunnskap også på et høyere utøvende nivå. Om du vil søke selv, eller om du kjenner noen som burde søke, er stipendiatordningen for håndverkere en slik mulighet. Søknadsfrist er 23. mars.

Stillingsannonse

Stipendiater

Den treårige stipendiatordningen for håndverkere, legger gjennom praktisk læring til rette for å videreføre og utvikle spesialisert håndverkskunnskap.