En imponerende søknadsbunke til stipendiatstillingene

Mandag 1. mars var det søknadsfrist for årets stipendiatstillinger. Hvert år er det like spennende å åpne søknadsportalen for å se hva som befinner seg der. 

Da klokken passerte midnatt, hadde det kommet inn 44 søknader totalt. Det er en økning på to sammenlignet med fjoråret. Bunken med søknader representerer et stort mangfold av fag og materialer. Vi har fått søknader med både tre, metall, tekstil, leire og skinn som materiale. I tillegg er det spennende å se at vi har fått søknader fra fagområder vi aldri har fått søknader fra tidligere. Det er søknader fra både små og store fag og en god geografisk spredning.
Etter første gjennomsyn er det ikke tvil om at den faglige kvaliteten på søknadene er gjennomgående svært høy. Dette er kanskje en av de sterkeste søkerlistene vi har sett noen gang. 
Frem til påske er målet å gå gjennom alle søknadene for å velge ut de beste søknadene. Hvis smittesituasjonen tillater det, vil vi gjøre besøk i verkstedene for å bli bedre kjent med søkerne. Deretter vil vi velge ut de beste av de beste for et intervju før vi gjør endelig ansettelse i mai.