En annerledes stipendiatvår

Våren 2020 er en annerledes vår på mange måter. Rekruttering av nye stipendiater og gjennomføring av eksisterende stipendiatprosjekter er ikke noe unntak. 

Da søknadsfristen for årets to nye stipendiatstillinger var ute, hadde vi mottatt 42 søknader. 
Vi har fått gode søknader med spennende prosjekter. Som vanlig skulle vi gjerne ansatt langt fler enn de to stillingene vi har tilgjengelig. Søknadene fordeler seg på ulike håndverk som til sammen dekker mange ulike materialer og teknikker. Vi har fått søknader fra hele landet. 

Digital ansettelsesprosess
Vanligvis ville vi pakket sekken og lagt ut på en reise for å besøke rundt 10 aktuelle kandidater hjemme i deres eget verksted. For tiden er reising verken anbefalt eller ønskelig, noe som har endret arbeidshverdagen også hos oss på Norsk håndverksinstitutt. I første omgang legges det derfor opp til en digital ansettelsesprosess med intervjuer og samtaler over plattformer som Skype og Teams. Dersom det skulle åpne seg en sjanse for personlige møter ut over i prosessen, vil vi vurdere dette fortløpende. 

Påvirker alt stipendiatarbeid
Det er ikke bare ansettelsesprosessen for nye stipendiater som blir påvirket av koronapandemien. Også de nåværende stipendiatene blir påvirket av denne situasjonen. Flere av stipendiatene hadde planlagt viktige studiereiser som nå må utsettes på ubestemt tid. I tillegg erfarer flere at arbeidssituasjonen hjemme er annerledes enn den pleier å være med barn på hjemmeskole og hjemmebarnehage. Vi strekker oss så langt vi kan for å legge til rette for at både prosjekter og avsluttende prøver skal bli gjennomført. 

Stipendiater

Den treårige stipendiatordningen for håndverkere, legger gjennom praktisk læring til rette for å videreføre og utvikle spesialisert håndverkskunnskap.