logo
Norsk håndverksinstitutt / Om oss / Aktuelt / Bygningsvernkongressen 2022

Bygningsvernkongressen 2022

Av: Tekst fra Bygningsvern - Museumsnettverk for tradisjonshåndverk

Tid:   8.-10. juni 2022
Sted:  Maihaugen, Lillehammer
Tema: Bærekraft og tradisjonshåndverk i museumsbransjen. Hvordan skal vi møte framtiden?
Påmeldingsfrist: 13.mai 2022

Velkommen til tre dager på Maihaugen med praktisk håndverk, kulturfaglig dialog og mye moro. 
Bygningsvern - Museumsnettverk for tradisjonshåndverk inviterer til Norges største bygningsvernkongress, på Maihaugen. Kongressen vil samle 250 aktører fra hele landet, og fra mange ulike fag innenfor bygningsvernet. Det som er virkelig spesielt for denne kongressen er at vi er tett på det praktiske, utøvende tradisjonshåndverket hvor dyktige håndverkere deler sin unike kunnskap.

 

 

En møteplass for alle som arbeider innen bygningsvern og tradisjonshåndverk, der vi legger til rette for synliggjøring, kunnskapsutveksling og diskusjon, sier Kolbjørn Vegar Os, bygningsantikvar ved Rørosmuseet. Rørosmuseet er ansvarsmuseum for nettverket, og jobber derfor tett med kongressen. Det samme gjør Hanne Bergseth, rådgiver ved Norsk håndverksinstitutt.

Maihaugen er arena for kongressen og vi synes det er utrolig flott at en slik samling, med vekt på utøvende håndverk, skjer her hos oss, sier Bergseth. Hun synes det er særlig stas å arrangere kongressen nå som Maihaugen har hatt et spesielt ansvar for håndverkstradisjoner i hundre år.

I tillegg til å synliggjøre håndverksfagene og bygningsvernet generelt, er kongressen en viktig arena for erfaringsutveksling og diskusjon om alt fra bærekraft, tradisjonshåndverk og hvordan vi kan møte framtiden med blant annet økende klimabelastning. Bygningsvern og bærekraft henger sammen, og aldri før har temaet vært så aktuelt som nå.

Bærekraft er selvsagt et er bakteppe for kongressen, og flere av sesjonene og kursene belyser utfordringene vi står overfor. Vi må drøfte hvordan tradisjonelt håndverk kan hjelpe med å finne gode løsninger på klimautfordringene, sier Os.

Noen av aktørene som deltar på kongressen, i tillegg til museenes egne håndverkere og private håndverksfirma, er Fortidsminneforeningen, Bygg og Bevar, Kulturminnefondet, Innlandet fylkeskommune, Sametinget, NTNU, Fagskolene, NIKU, Kulturrådet og Riksantikvaren. I løpet av de tre dagene kongressen varer, vil det bli holdt over 60 sesjoner fordelt på praktiske kurs, befaringer,  vandringer og foredrag.

Rekruttering til håndverksyrkene er også viktig for oss. Vi vil vise frem mange små håndverksfag, og de tradisjonelle håndverksfagene med stort behov for mange nye håndverkere, sier Os.

 

PROGRAM OG PÅMELDING

Kontaktpersoner:

Kjell Marius Mathisen, tlf. 41 21 04 21
Kolbjørn Vegar Os,  tlf. 97 11 31 45

Informasjonsside: Bygningsvernkongressen 2022

Facebook: Bygningsvern - Museumsnettverk for tradisjonshåndverk

 

 

BYGNINGSVERN - Museumsnettverk for tradisjonshåndverk er et nasjonalt samarbeidsnettverk med utspring i museumsbransjen. 29 museer fra hele landet er med.

 

Tid:   8.-10. juni 2022
Sted:  Maihaugen, Lillehammer
Tema: Bærekraft og tradisjonshåndverk i museumsbransjen. Hvordan skal vi møte framtiden?

Påmelding: Innen 13. mai 2022

 

PÅMELDING