«Båt-Iva»- båten er på vannet

I sommer er "Båt-Iva" båten tatt ut fra magasin og satt på vannet. Du finner den på Breisjøen på Maihaugen.

Denne båten er en kopi av en 1700-talls båt, en notbåt som ble brukt til lågåsildfiske på Fåberg.

Båten ble bygget på Maihaugen i 2000-2003 av trebåtbygger og tidligere håndverksstipendiat  Einar Borgfjord. Den var en del av Borgfjords studium i stipendiatperioden.

Båtene etter Båt-Iva har tre bordganger utenom kjølbordet, er rommelige og er godt utlagte. Bordene i båten er hogd i fasong og har likhetstrekk med Geitbåten fra Nordmøre, Sunnfjordsbåten og gamle innlandsbåter fra Valdres og Hallingdal. Båtene er bygd på en komplisert måte.

Båten er behandlet med ren milebrent tjære.

Trebåtbygger og tidligere håndverksstipendiat Einar Borgfjord 

Både originalbåten og kopien var utstilt i Håndverksinstituttet sin jubileumsutstilling høsten 2017.