logo
Norsk håndverksinstitutt / Om oss / Aktuelt / Avsluttende presentasjon for vår stipendiat i seilmakerfaget, Marius Borg-Heggedal

Avsluttende presentasjon for vår stipendiat i seilmakerfaget, Marius Borg-Heggedal

Avslutningen til en stipendiat ved Norsk håndverksinstitutt er en høytidelig anledning både for stipendiaten, tilhørende fagmiljø og Håndverksinstituttet. Stipendiat Marius Borg-Heggedal har arbeidet i tre år med seilmakerfaget. Tema har vært seilets storhetstid på andre halvdel av 1800-tallet. 

 

spleising 3 (002).jpg

 

Han har fordypet seg i den praktiske kunnskapen til datidens håndverkere og har valgt å legge spesiell vekt på utforming av seil, liktau og materialkvalitet på seilduk. Norsk håndverksinstitutt har lagt avslutningen hans til Hvaler, med et sterkt fagmiljø til stede. 
 
Hvalerskøyte-seminaret

Seminaret blir arrangert av Hvaler kulturvernforening og Isegran Fartøyvern 6.–7. september på Brottet i Spjærøy. Blant flere innslag skal deltakerne på seminaret få anledning til å prøveseile en typisk hvalerskøyte med nysydde seil laget av Marius etter gamle tradisjoner. Det er disse seilene, samt kunnskapen som trengs for å lage dem, som er det sentrale i stipendiatarbeidet til Marius. Seilene hans er sydd med materialer som likner det som ble brukt da seilduksproduksjonen i naturfiber var på sitt mest utviklede, og de er utformet med kunnskap hentet fra ulike tradisjonsbærere, historiske tekster og dyrebare erfaringer. 
 
7. september kl. 10 skal Marius legge fram prosjektet sitt og gi seminardeltakerne et innblikk i kilder, arbeidsmetoder og resultater fra stipendiatarbeidet. Etter lunsj skal sensorene stille spørsmål og innlede en faglig diskusjon om det som er gjort, måten det er gjort på, og hvilken betydning arbeidet til Marius har for fagfeltet. 
 
Vi gleder oss! 
 

Testseiling (002).jpg

Om stipendiatordningen

Den treårige stipendiatordningen for håndverkere ved Norsk håndverksinstitutt legger til rette for å videreføre og utvikle forskjellige håndverksfag. Gjennom en praktisk tilnærming skal stipendiatene fordype seg i prosesser, problemstillinger og praksiser som er sentrale i tradisjonelt håndverk.