logo
Norsk håndverksinstitutt / Om oss / Aktuelt / Avslag fra Sparebankstiftelsen DNB til stavkirkeprosjekt

Avslag fra Sparebankstiftelsen DNB til stavkirkeprosjekt

Av: Kjetil Storeheier Norheim, 04.04.2024

Styret i Sparebankstiftelsen DNB vedtok i møte 3. april å ikke gi støtte til prosjektet «Rekonstruksjon av Borgund stavkirke».

Prosjektet, som har som mål å bygge en prosessuelt autentisk rekonstruksjon av Borgund stavkirke på Rysstad i Setesdal, er bygget på kartlegging og forskningsarbeid gjort i Riksantikvarens stavkirkeprogram (2001-2015), og vil i tilfelle realisering være et viktig prosjekt for kunnskapsutvikling rundt stavkirkene. I prosjektet er det fokus både på håndverksforskning, kunnskapsutvikling og videreføring av kjent kunnskap til en ny generasjon forvaltere av denne unike kulturarven.

Målene med, og begrunnelsen for, gjennomføring av prosjektet er ikke endret selv om avslaget fra Sparebankstiftelsen DNB gjør at vi må se om prosjektet er gjennomførbart på andre måter. Norsk håndverksinstitutt vil i tiden framover gå i dialog med vår hovedsamarbeidspartner, Stiftelsen Setesdal stavkyrkje, og øvrige samarbeidspartnere for å undersøke grunnlaget for å gå videre med prosjektet i nåværende eller omarbeidet form.

Uavhengig av avslaget fortsetter Norsk håndverksinstitutt arbeidet med stipendiatprosjektet «Rekonstruksjon av takrytter» , der håndverksstipendiat Åsmund Stormoen og Hans Marumsrud jobber sammen om å rekonstruere takrytteren fra Borgund stavkirke. Dette prosjektet styrkes med ansettelse av en treskjærerstipendiat våren 2024. 

Å bygge en stavkirke

Borgund stavkirke framstår i dag som den mest opprinnelige av de gjenværende stavkirkene våre. For å sikre at eksisterende kunnskap om stavkirkene ikke går tapt, og for å utvikle ny kunnskap, ønsker Norsk håndverksinstitutt i samarbeid med Stiftelsen Setesdal stavkyrkje og Fortidsminneforeningen å bygge en så prosessuelt autentisk rekonstruksjon av Borgund stavkirke som mulig.