logo

Vårseminar i Løfte håndverket

Tema: Holdbarhet og bærekraft
Tid:      25. mai 2021, kl.14:00 - 17:30
Sted:   Nettmøte for påmeldte

Hva kan håndverket bidra til i framtidige satsinger innen økt holdbarhet, bærekraft, bedre ressursbruk og miljøvern? Hva kan vi lære av det tradisjonelle håndverket?

Vi får eksempler fra bygningsvernet, matbransjen, samisk tradisjonskunnskap og ressursbruk, satsingen Holdbart, tekstilbransjen, forbruksforskning og erfaringer fra momsreduksjon på reparasjoner, for å nevne noe.

Påmelding

Send e-post til einar.stamnes@handverksinstituttet.no, så får du tilsendt lenke for møtetilgang og møteinformasjon

 

PROGRAM

14.00   Velkommen v/Eivind Falk, Norsk håndverksinstitutt

Presentasjon av nye stipendiater  

14.15     Seilmaker Marius Borg Heggedal                                      
14.30      Kurvmaker Hege Iren Wiken

Holdbarhet og bærekraft i håndverket 

14.45     Satsingen Holdbart v/Arild Larsen, Norges Husflidslag.
15.00    Árbediehtu og duodji. Samisk tradisjonskunnskap, håndverk og ressursforvaltning
             v/ Gunvor Guttorm. Samisk Høyskole.
15.15    Bygningsvern og sirkulærøkonomi v/ Ola Fjeldheim. Fortidsminneforeningen.

Pause  15.30-16.00

16.00    Momsreduksjon på reparasjoner og andre virkemidler 
16.15    Håndverkets plass i fremtidens bærekraftige klær v/ Ingun Grimstad Klepp, OsloMet
16.30    Den samiske mattradisjonen v/ Máret Rávdná Buljo, kokk

16.45    Tørrmuring-holdbarhet, gjenbruk og bærekraft v/ Haakon Aase, tørrmurer, 
              Handverkslaget.  

17.00    Avsluttende debatt: Holdbarhet og bærekraft. Hva kan vi løfte i fellesskap?  30  min 

17.30   Avslutning