logo
Norsk håndverksinstitutt / Databaser / Om Håndverksregisteret

Om Håndverksregisteret

Vi styrker oversikten over håndverksutøvere innen tradisjonelle fag og teknikker.

Det nasjonale registeret over håndverkere, Håndverksregisteret, ble etablert i 1987 og er en oversikt over utøvere innen tradisjonelle fag og teknikker. Registeret skal tjene flere formål:

  • Markedsføringskanal for håndverkere
  • Formidling av kontakt mellom mulige oppdragsgivere og håndverkere
  • Nettverksbygging
  • Verktøy for Håndverksinstitutt når vi skal finne tradisjonsbærere og fagpersoner til våre dokumentasjons- og opplæringsprosjekter
  • Informasjon om lærebedrifter innen små håndverksfag

Registeret er godkjent av Datatilsynet.