logo
Norsk håndverksinstitutt / Databaser / Håndverksregisteret

Davidsen , Tim Benjamin

Kontaktinformasjon

Storgata 70 D

3182 HORTEN

Født år: 1979

Mobil: 97618516

Epost: benjamin@urmakerdavidsen.no

Hovedfag

Urmakerfaget

Har formell opplæring i faget

Tar oppdrag

Teknikk

Urmakerarbeid, Restaurering og reparasjon av ur

Produkter

  • Restaurerer og reparerer eldre ur og klokker
  • Dreier balanseakser
  • Tillaging av nye deler til ur og klokker
  • Polerer stål

Materialer

Messing

Stål

Sølv

Gull

Jern

Referanser

Nodeland, Tore (Lært av/etter person)

Magnussen, Knut (Lært av/etter person)

Ødegaard, Erik (Lært av/etter person)

Lindstrøm, Jon Jacob (Lært av/etter person)

Referansearbeid

Håndverksstipendiat, 2009-2012, Norsk håndverksinstitutt

For mer informasjon om håndverkeren eller andre håndverkere i faget, ta kontakt med Norsk håndverksinstitutt.
Tilbake