logo
Norsk håndverksinstitutt / Databaser / Håndverksregisteret

Kamikaze , Quim

Kamikaze , Oslo

https://qkamikaze.com

Kontaktinformasjon

Arnljot Gellines vei 41

0657 OSLO

Født år: 1991

Epost: quimkamikaze@gmail.com

Hovedfag

Smedfaget

Har formell opplæring i faget

Tar oppdrag

Teknikk

Smiing, Kunstsmiing, Restaurering og reparasjon av smijernsprodukter

Ansatt i / eier av

Kamikaze

Arnljot Gellines vei 41

0657 OSLO

Epost: quimkamikaze@gmail.com

Internett: https://qkamikaze.com

Produkter

  • Rekkverk, porter
  • Skulpturer

Materialer

Metall

Referanser

Burne, Ambrose (Lært på skole)

Legge, Adrian (Lært på skole)

Kjellman-Chapin, Benjamin (Lært på skole)

For mer informasjon om håndverkeren eller andre håndverkere i faget, ta kontakt med Norsk håndverksinstitutt.
Tilbake