Tilskudd til lærebedrifter

Fylkeskommunene gir ekstra tilskudd til bedrifter som tar inn lærling i små håndverksfag. SSV kan kontaktes for mer informasjon.

Tilskudd

Tilskuddssatser

Basistilskudd I
(for lærlinger under 21 år)

Kr. 148.030 pr. opplæringsår i bedrift

Tilskudd til små håndverksfag
(for lærlinger under 21 år)

Kr. 57.784 pr. år i bedrift i tillegg til basistilskudd I

Basistilskudd II
(voksne lærlinger i ordinære fag)

Kr. 57.239 pr. år i bedrift (kr. 4.770 pr. mnd.)  

Tilskudd til små håndverksfag
(for voksne lærlinger og lærlinger med oppfylt rett til utdanning)

Kr. 99.054 pr. år (kr. 8.254 pr. mnd.)

Oppjusterte satser gjelder fra og med 01.01.2017. 

For lærlinger i fag som utløser ekstra tilskudd til lærebedrift blir de månedlige satser ved ulike utdanningsmodeller:

Lærlinger under 21 år

Lærlinger 21 år og eldre

Full opplæring i bedrift
Kr. 14.067 pr. mnd. i 48 mndr.
(kr. 444.090 for 3 år opplæring og 1 år verdiskapning og
kr. 231.136 i ekstra tilskudd for små håndverksfag)

Full opplæring i bedrift
Kr. 8.254 pr. mnd. i 48 mndr.
(kr. 99.054 pr. år i bedrift)

Særløp Kr. 13.039 pr. mnd. i 36 mndr. (kr. 296.060 for 2 år opplæring og
1 år verdiskapning og håndverksfag) kr. 173.352 i ekstra tilskudd for små 

Særløp Kr. 8.254 pr. mnd. i 36 mndr. (kr. 99.054 pr. år i bedrift)

Hovedmodell Kr. 10.983 pr. mnd. i 24 mndr. (kr. 148.030 for 1 år opplæring og 1 år verdiskapning og
 kr. 115.568 i ekstra tilskudd for små  håndverksfag)

Hovedmodell Kr. 8.254 pr. mnd. i 24 mndr. (kr. 99.054 pr. år i bedrift)

Lærlinger med tidligere oppfylt rett Kr. 8.254 pr. mnd.
(kr. 99.054 pr. år i bedrift)

Lærebedrifter som tegner lærekontrakt for første gang kan også søke fylkeskommunen om et stimuleringstilskudd.

Tilskudd til bedrifter som tar inn lærling:

KONTAKT SSV

Inger Smedsrud

Tlf. 995 04 225