Registrer deg

Håndverksinstituttet er opprettet av Kultur- og kirkedepartementet og Kunnskapsdepartementet. En av Håndverksinstituttets oppgaver er å holde et nasjonalt register over håndverkere og håndverksbedrifter. Registeret er godkjent av Datatilsynet

Benytt skjemaet som ligger til høyre for å registrere din håndverksbedrift