Vi søker to stipendiater i tradisjonelt håndverk

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet lyser Håndverksinstituttet ut to nye treårige stipendiatstillinger i tradisjonelt håndverk.

Stipendiatordningen er en unik mulighet for håndverkere til å gjøre et dypdykk i sitt fag. Gjennom et treårig prosjekt får stipendiatene mulighet til å fordype seg i eget håndverk, utvide sitt nettverk, tilegne seg ny kunnskap og forbedre egne ferdigheter.

I Håndverksinstituttets arbeid med å ta vare på håndverkskunnskap, er det viktig å bygge kunnskap også på et høyere utøvende nivå. Stipendiatordningen er derfor ment for håndverkere som holder et høyt faglig nivå, har kompetanse tilsvarende fag/svennebrev og har lengre erfaring innenfor sitt håndverk.

Om du vil søke selv, eller kjenner noen som burde søke, er stipendiatordningen for håndverkere en slik mulighet. 

Søknadsfrist er 1. mars.

Stillingsannonse