Børsemaker på Dyrsku'n i Seljord 13.-15. september

Børsemaker/håndverksstipendiat Alf Helland og en representant for Norsk håndverksinstitutt med base på Maihaugen i Lillehammer, vil bli å finne på området med smeder og andre håndverksutøvere.

Publikum kan her få informasjon om utdanningsmuligheter i børsemakerfaget og andre tradisjonelle håndverk og om tiltak instituttet satser på for å få videreført håndverkskunnskap

Den entusiastiske børsemakeren viser fram sitt spennende prosjekt om rekonstruering av en luftdrevet armérifle fra 1780 og øser gjerne av sin viten til interesserte besøkende.