To nye håndverksstipendiater fra 2017

I regjeringens forslag til statsbudsjett 2017 foreslås det å øke antall håndverksstipendiater fra fire til seks. 

-Styrkingen av stipendiatordningen er svært positivt for hele håndverks-Norge, og en viktig anerkjennelse av stipendiatordningen og det arbeidet vi gjør ved Norsk håndverksinstitutt, sier instituttleder Eivind Falk. I dette ligger også en viktig anerkjennelse av håndverkskunnskap også på et høyere utøvende nivå.

Håndverksinstituttet har i skrivende stund fire stipendiater:

  • Filigranssølvsmed Gry Grindbakken
  • Smed Øystein Myhre
  • Keramiker Sissel Wathne
  • Dudjiar Jorunn Løkvold

De to nye håndverksstipendiatene vil bli lyst ut ved årsskiftet, med tilsetting 1.september 2017.