Håndverksinstituttet jubilerer -30 år i håndverkets tjeneste

I 2017 er Norsk håndverksinstitutt 30 år, og september er vår jubileumsmåned.

3. september - Jubileumsutstilling
Feiringen begynner med utstillingsåpning på Maihaugen søndag 3. september. Utstillingen viser instituttets arbeid gjennom historier, gjenstander, bilder og film. Arbeidet har vært med på å sikre verdifull håndverkskunnskap for ettertiden. Du kan besøke utstillingen fra 3. september til 15. november. I denne perioden vil det også legges til rette for spesialomvisninger for de som måtte ønske det.

22. september - Løfte håndverket- seminar på Maihaugen Jubileumsseminar i forbindelse med nettverket Løfte håndverket, med flere foredragsholdere, presentasjon av nye stipendiater, lansering av jubileumsbok, omvisning i utstillingen 30 år i håndverkets tjeneste og mye mer.  Vi inviterer hele håndverks-Norge til å feire sammen med oss.

Bygningsvern seminar Tømrer Hans Marumsrud, smed Terje Granås, tørrmurer Espen Marthinsen og maler Erlend Mæhlum presenterer høydepunkter av prosjekter og arbeidsoppgaver etter endt stipendiatperiode. 


Mona Løkting, tidligere stipendiat i bunadstilvirkerfaget, holder kurs i håndsøm av barnekjole i empire/biedermeiersnitt.

24. september - Håndverksdag på Maihaugen

 

I 1987 startet Håndverksregisteret opp sin virksomhet på Maihaugen. Snart startet også arbeidet med å dokumentere og videreføre håndverkskunnskap som var i ferd med å forsvinne. Det har vært den handlingsbårne kunnskapen som har vært den røde tråden i arbeidet, enten det er et lite prosjekt, eller kunnskapsutvikling på et høyere utøvende nivå med de treårige håndverksstipendiatene. Siden 2009 har Håndverksinstituttet vært akkreditert som rådgivende NGO til UNESCO.

Sølvbollen kan du se i vår utstilling

Sølvbollen kan du se i vår utstilling.

 

23. september, seminar med tidligere stipendiater.

23. september, seminar med tidligere stipendiater.

 

23. og 24. september, kurs i håndsying av barnekjole

23. og 24. september, kurs i håndsying av barnekjole.