Bygningsvernseminar med tidligere stipendiater

Vi inviterer til seminar med fire av instituttets tidligere håndverksstipendiater innenfor området 
bygghåndverk. Bygningsvern er et mangfoldig felt og de vil dele av sine erfaringer fra dette arbeidet.

Alle fire har på hvert sitt vis preget arbeidet med restaurering, og utforskning av håndverksprosesser i Norge etter avsluttet stipendiatperiode.

Foredragsholdere:

Terje Granås (smed), Espen Marthinsen (tørrmurer), Hans Marumsrud (tømrer) og Erlend Mæhlum (maler)

Dato: Lørdag 23. september 2017
Tid: Kl. 10.00 - 14.00
Sted: Auditoriet på Maihaugen , Lillehammer

Ingen deltageravgift

INVITASJON og PROGRAM

PÅMELDING