Smedens blogg

Øystein Myhre

Med gamleøksa som læremester

Publisert: 4. feb. 2016

Starta med ny frisk i smia i dag! Et lønnlig håp om et steg nærmere den kvalifiserte sannhet. Et håp om å smi øksa enda tettere på originalen.

Øystein Myhre

Øksesmedens middelalderbord

Publisert: 3. feb. 2016

Februar 2016 er satt av til øksesmiing, gleppøks,sprettetæljingsøks, ryarøks!

Kjært barn har mange navn, forsøk, utprøving av smedfaglige arbeidsmetoder knytta opp i mot smiing av øks, mest mulig som gamlesmeden gjorde det.....

Øystein Myhre

Smiforsøk

Publisert: 20. jan. 2016

Ei gleppøks underveis, et forsøk fra myhresmeden. Tror dette kan bli ei sprettæljingsøks......

Øystein Myhre

med navar, pjål og øks.....

Publisert: 20. jan. 2016

med navar, pjål og øks har tømreren bygd hus i Norge siden tidenes morgen. Dette har vært hovedverktøy når huset skulle bygges, det er så og si alltid spor etter disse verktøy i våre hus. Vi finner alltid pjålspor, navarhull og øksehogg i våre fantastiske stavkirker. Det er ofte en tror slike praktbygg har hatt en mengde forskjellige verktøy, men ofte koker det ned til disse tre hovedverktøy.

Øystein Myhre

Å være navargutt er ikke enkelt

Publisert: 14. jan. 2016

Navar, dette tilsynelatende enkle boret, kan sette meg helt ut av min komfortsone som smed.

Tror det kan være av det gode, siden det presser meg til å forstå min egen utilstrekkelighet.

Å være usikker kan kanskje få meg til å yte det lille ekstra som skyver meg videre i min egen læring.

Øystein Myhre

julenavar 2015

Publisert: 27. des. 2015

Smia kalte og jeg måtte følge dens kall. En liten julesmiing av 3/4" navar. Godt å kjenne at navaraen vil min vei......

Øystein Myhre

I smia

Publisert: 21. des. 2015

I smia er det godt å være. Som smedstipendiat får jeg tid til å boltre meg med navar, øks, pjål, tappjarn, høvelstål og mye annet tradisjonsverktøy for tømrer og snekker. Alltid stålsatt, alltid smidd mest mulig originalt og opprinnelig, alltid tro mot tradisjonen, trur eg.....

Øystein Myhre

navar

Publisert: 18. des. 2015

Å smi navar er enkelt, men ikke lett, sier Johannes H Fosse. Han er min gode læremester i det å smi navar. Sammen med Johannes I Fosse er han tradisjonsbærer i kunsten å smi navar. "god redskap er halve arbeidet sa mannen og flådde merra med navaren"

Utforsk bloggen